SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
RADA RODZICÓW

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów szkoły.
- reprezentuje ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, m.in. z radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
- jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły,
- na bieżąco przekazuje informacje ogółowi rodziców o prowadzonych działaniach,
- posiada własny budżet.
Rada rodziców ma prawo do:
- suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
- gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą.

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
w roku szkolnym 2018/2019:


Przewodniczący: Wojciech Szwagiel

Zastępca przewodniczącego: Jadwiga Stefanowicz

Skarbnik: Magdalena Michalik

Protokolant: Alina Owsiak


Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg harmonogramu zebrań z wszystkimi rodzicami pół godziny przed wyznaczonym czasem.

Aby pomoc dzieciom i szkole w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty kwoty 20 zł na rok szkolny. Wpłat można dokonywać na wywiadówkach u przedstawicieli trójek klasowych lub wychowawców klas.

© 2009  Copyright by ZSP