SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
INTERNAT
Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie
Adres internatu:
35-051 Rzeszów
ul. Staszica 16A

Telefony kontaktowe:
017 748 29 74 - kierownik internatu, wychowawcy
017 748 29 76 - intendent, kuchniaZMIANA NUMERU KONTA

Z dniem 31 stycznia następuje zmiana numeru konta
na płatności za wyżywienie oraz zakwaterowanie
w intenrnacie zsp (dotyczy również
uczniów szkoły niezamieszkałych w internacie)
środki prosimy przelewać na nowy numer:


12 1020 4391 0000 6002 0187 6978

Osoby przyjęte do Internatu w roku szkolnym 2019/20
wraz z listą rezerwowych


LISTA OSÓBZapisy Statutu Szkoły regulujące pracę Internatu


ZAPISY STATUTU SZKOŁY REGULUJĄCE PRACĘ INTERNATU

REGULAMIN STOŁÓWKI

DEKLARACJA KONTYNUACJI POBYTU W INTERNACIE

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATUINFORMACJE O INTERNACIE

Internat Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie stanowi integralną część szkoły i dysponuje miejscami dla uczeniów Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz słuchaczy Policealnej Szkoły Plastycznej. W internacie wychowankowie mieszkają w pokojach wieloosobowych. Pobyt wychowanków w internacie rozpoczyna się w niedzielę od godz. 16.00 i trwa nieprzerwanie do piątku do godz. 18.00. Zapewniona jest całodobowa opieka wychowawcza. Stołówka Internatu ZSP wydaje wychowankom trzy posiłki dziennie (śniadania, obiady i kolacje). Do 5. dnia każdego miesiąca pobierana jest obowiązkowa comiesięczna opłata stała z tytułu zamieszkiwania w internacie w wysokości 35,00 zł oraz opłata za wyżywienie według aktualnej stawki żywieniowej (obecnie stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 13,00 zł).
Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie można uregulować przelewem od 1 do 5 dnia roboczego każdego miesiąca na podane numer rachunku:
12 1020 4391 0000 6002 0187 6978
Istnieje możliwość korzystania z porad lekarza rodzinnego w Przychodni ZOZ przy ul. Hetmańskiej 21 na zasadach ustalonych przez NFZ.
W godzinach pozalekcyjnych wychowankowie internatu mogą korzystać z pracowni w szkole, z profesjonalnych zbiorów biblioteki szkolnej, TV, video, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, pracowni specjalistycznych (pod opieką nauczycieli zajęć malarstwa, metaloplastyki, rzeźby i snycerstwa), sali gimnastycznej i siłowni (pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego) oraz auli wystawienniczej.
Wychowankom umożliwia się korzystanie z wartościowych ofert kulturalnych miasta we współdziałaniu z nauczycielami przedmiotów artystycznych. W internacie ZSP realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy i kulturalny.

Starając się o przyznanie miejsca w internacie należy pobrać formularze (podanie, zobowiązanie i regulamin) tutaj podanie lub ze strony w zakładce Dokumenty szkolne i wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły w terminie rekrutacji do szkoły wraz z dokumentami.

Dla zamiejscowych chłopców, którzy starają się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum informacje o miejscach w internatach na terenie miasta Rzeszowa można uzyskać pod numerami telefonów:
017 854 28 96
017 748 31 00
017 852 04 95
017 748 29 53


© 2009  Copyright by ZSP